Fysiotherapeut

  • Pijnklachten en pijn educatie
  • Medical taping
  • Voetbalklachten
Andreas voltooide zijn bachelor in Turijn, Italië, waar hij stage liep in een orthopedisch en neurologisch ziekenhuis. Na zijn afstuderen werkte hij anderhalf jaar in verschillende revalidatieklinieken in zijn woonplaats, waar hij de kans kreeg om te werken met patiënten met verschillende klachten aan het bewegingsapparaat, zoals nekpijn, rugpijn en klachten aan schouder en onderste ledematen.
Hij heeft een diepe passie voor voetbal. Hij heeft gespeeld, gecoacht en was fysiotherapeut in de voetbalwereld. Als je een voetbalblessure hebt, helpt hij je graag om te herstellen en weer
op het veld te komen!
In augustus 2022 verhuisde hij naar Nederland om een master fysiotherapie te studeren aan de VU Amsterdam, gericht op pijn en de mechanismen ervan. Zijn onderzoeksproject richtte zich
op de vergelijking van verschillende oefeningen voor chronische lage rugpijn om de meest effectieve pijnverlichting te vinden.
Andreas is werkzaam op de locatie en Zuid en ziet er enorm naar uit samen met u te werken om uw klachten te verminderen en uw doelen te bereiken!

Maak een afspraak of neem contact met ons op